בדיקת רקע לעובדים

בשנים האחרונות הופכת ישראל לדומה בהרבה לארה"ב בנוגע לשימוש באיומי תביעות כנגד כל גורם, וכעוסקים במתן שרות אנו חשופים מאד בתחום התיירות הקולינרית לסיכוני תביעה. אחד מתחומי הסיכון שייך לעובדים שאנו מעסיקים. אין אני נכנס בכתבה זו לנושא הרעלות מזון, רישוי עסקים וסיכונים אחרים לתביעה אלא רק לנושא חשיפה לסיכונים בגין העובדים

עובד כיום פועל בשם העסק כשהוא ניגש לתת שירות ללקוח, או בעצם הימצאותו בתחומי העסק במעמד של מועסק. כל לקוח שמרגיש נפגע מפעילותו של עובד רשאי לתבוע את בעלי העסק שהעובד משמש כשליחו. חשיפה לסיכונים קיימת במקרה של תקיפה או פגיעה פיזית, תקיפה או הטרדה מינית, גניבה / שוד או שימוש לא מורשה באמצעי תשלום אלקטרוני- סליקת אשראי, גניבת זהות של לקוחות בעת זיהוי וסליקה של אשראי, עברות מרמה ועברות סמים – שימוש או סחר. החשיפה של המעסיק, של עובדים אחרים ושל המקום הינה רבה ולכן עסקים רבים נוטים לעשות בדיקות מקדימות למיון העובדים

מנגד, החוק עומד על פי רוב להגנת העובד מפני המעסיק. בדיקת רקע מעמיקה תחשב כחדירה לפרטיות, סירוב העסקה לאור ממצא כזה או אחר יכול להיחשב כפגיעה בחופש העיסוק, פיטורין על רקע לא חד משמעי חושף את המעסיק לתביעות פיצויים ודמי הודעה מוקדמת. החזקת שכר כבן ערובה לנזק שעלול להגרם לעסק נחשב כהלנת שכר – חשיפת המעסיק אינה ניתנת לשיפוי ולביטוח

מעסיק חכם פונה איפה לבדיקת רקע מוקדמת שתמזער את חשיפתו לסיכונים. בדיקות רקע הן חוקיות, כל עוד העובד חותם כי המידע שמסר בטופס בקשת העבודה הינו נכון וכי המעסיק ומי מטעמו רשאי לבדוק את הנושא. הזכות של המעסיק לפיכך, עומדת לו רק כאשר בדיקת הרקע עונה לאותן שאלות שהוצגו למועמד העבודה בטופס המועמדות

כמוכן, המעסיק רשאי לדרוש ממועמד לעבודה לעמוד בתנאי סף, אותן הוא מפרסם כדרישות המינימום למשרה, ועל הפונה לעבודה להמציא מסמכים המוכיחים עמידה באותם תנאים. בישראל גם ניתן לדרוש תעודה מהמשטרה על היעדר רישום פלילי - "תעודת יושר", תעודה על מילוי חובת גיוס חובה בדרך של "תעודת שחרור", ועוד תעודות המוכיחות רמת השכלה ורמה מקצועית. מותר לבקש המלצות ממקומות העסקה קודמים, אבל אסור להתנות העסקה בהמלצות מעסיק קודם

כיום נוצר כלי חדש למיון עובדים שלגביו לא קיימות מגבלות ואלו המידע הגלוי ברשתות החברתיות. כל מעסיק יכול לבדוק על מועמד לעבודה מידע מהרשת החברתית, במיוחד לגבי נושא התעניינות ומעגלים חברתיים. ככל שהמועמד לעבודה צעיר יותר, כך ניתן להניח כי המידע עליו ברשת החברתית יהיה רב יותר
 
מהם היתרונות בבדיקת רקע
ראשית, הכרות מוקדמת, עוד לפני הריאיון לעבודה, מכווינה את המראיין לתחומים בהם יש להתעמק בהכרות ולאלו שניתן לדלג עליהם במהירות. הריאיון הופך לידידותי יותר ומייתר שאלות טכניות

שנית – הביטחון של המעסיק בהחלטה שקיבל לקלוט עובד למשרה הינו רב יותר, והסיכויים להתאמה מלאה לתפקיד הינו גדול בהרבה

נקודות התורפה של העובד או המיועד לעבודה חשופות וניתן להיערך בהתאם

די לעיתים בהודעה לעובד שהמעסיק דורש הסכמה לבדיקת רקע כדי שמועמדים יסירו את מועמדותם לתפקיד.
בדיקת רקע שלא העלתה פגמים- היא בעצמה כלי לניבוי הצלחה בתפקיד, לאמינות המועמד ולתפקידים שניתן לצפות ממנו למלא

בדיקת רקע תקטין את הסיכון למעסיק לעברות ואלימות במקום העבודה

מיון מוקדם מקטין סיכון לפרסום שלילי, בלוגים שליליים ויחסי ציבור שליליים למקום העבודה ולמעסיק בתקשורת וברשתות החברתיות

מה החסרונות בבדיקה מוקדמת
ראשית העלות והזמן המושקע. בדיקה של גורם חיצוני ממקורות גלויים יחסית זולה אך ברגע שנכנסים לבדיקות עומק עלויות הבדיקה עולות

שנית – החשיפה לטענות של העסקה מפלה במקרה ובו המיון המוקדם יתרכז בפסילת מועמדים ממוצע אתני אחד או ממין אחד או מכל דבר האסור במיון מפלה מכוח החוק

שלישית – העיכוב בזמן לביצוע המיון עלול לסכן גיוס מועמדים שבינתיים ימצאו עבודה אחרת

ואחרונה – עיוורון המעסיק. מעסיק המסתמך על מיון של אחרים אינו חושד ומבקר פחות מאחרים את עובדיו

אז למי כדאי בכל זאת להשקיע במיון מוקדם
זוהי מערכת שיקולים מורכבת שכל מעסיק יצטרך להחליט בעצמו. זוהי שאלה פשוטה של עלות / תועלת – מה המשמעות של סינון מועמדים מוקדם מול תחילת העסקה ומיון מתוך מערך ההכשרה התוך תפקידי. מה החשיפה של המעסיק ושל העסק במקרה של גיוס שגוי ומה רמת ההצלחה במיון מועמדים לפי ריאיון בלבד ללא בדיקת רקע

חשוב לזכור תמיד כי עובד, על פי חוק, פועל בעסק מכוח ההעסקה – ועבירות שהוא מבצע, הן עבירות של העסק.התוצאה לעבירות של העובד חושפות את העסק ואת המעסיק לעונשים, לקנסות ואפילו לאישומים פליליים שעלולים להסתיים בעונשי כליאה. בדין האזרחי נחשף העסק והמעסיק כאחד לחשש של תביעות נזיקין

וזהירות! כל פעולות המעסיק חייבות להיעשות באופן חוקי. לפני שהתקבלה הסכמת העובד, כל חיפוש אחר אינפורמציה שאינה גלויה לחלוטין תחשב כחדירה לפרטיות. גם אם המעסיק מבצע בדיקות רקע על מקורות גלויים רק באופן חלקי ולא לכל מי שפנה לאותה משרה – עלולה בדיקת הרקע להיחשב כפוגענית ומונעת חופש עיסוק לכל
 
לסיכום, למרות כל הסיכונים, מעסיק שבודק לעומק את כל המועמדים לעבודה אצלו, סביר להניח שישיג עובדים יותר איכותיים – רק תנהגו לפי החוק, ותבהירו לעובדים את הליך המיון כשהם מגישים טופסי מועמדות.