קיר צומח

קיר צומח

שולחן עגול בביתן הארונומים האיטלקים

שולחן עגול בביתן הארונומים האיטלקים

קישוט בפרי וירק

קישוט בפרי וירק

מייצג על צלחות

מייצג על צלחות

תצוגת האום על תזונה מדגים

תצוגת האום על תזונה מדגים

פנים ביתן צרפת

פנים ביתן צרפת

הכניסה לבריטניה

הכניסה לבריטניה

הגינה הצרפתית

הגינה הצרפתית

גג ביתן ישראל

גג ביתן ישראל

הכניסה לביתן הישראלי

הכניסה לביתן הישראלי

השדרות המרכזיות

השדרות המרכזיות

יש הרבה דלועים

יש הרבה דלועים

תערוכת האום לצריכת מים

תערוכת האום לצריכת מים

תערוכת המים של האום

תערוכת המים של האום

גינת המבוא לתערוכת הביו-דיוורסיטי

גינת המבוא לתערוכת הביו-דיוורסיטי

מתירס בר למתורבת

מתירס בר למתורבת

דורה בר מול דורה מתורבתת

דורה בר מול דורה מתורבתת

שלט כניסה

שלט כניסה